Gebouw- en stromingsberekeningen

Welke berekeningen

U kunt bij ons terecht voor gebouwberekeningen en stromingsberekening. Onder gebouwberekeningen vallen de warmteverlies-, koellast- en gebouwsimulatieberekeningen, (GTO, ATG, breeam, frisse scholen) waarbij die laatste vooral worden gebruikt voor het (vooraf) toetsen van bepaalde vertrekken aan de gestelde kwaliteit- en comfort-eisen. De capaciteiten van installatiecomponenten kunnen op die manier nauwkeurig worden bepaald, zodat met een minimum aan componentkosten een maximaal comfortabel gebouw kan worden gerealiseerd. Gebouwberekeningen maken wij voor alle soorten gebouwen: kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen en ziekenhuizen, maar natuurlijk ook voor woningen, waarbij ook het binnenklimaat erg belangrijk is geworden. Bij stromingsprogramma’s moet u denken aan leidingsystemen voor verwarming, koeling, tapwater (koud, warm en circulatie), vuil- en hemelwater en gasinstallaties en aan kanalensystemen voor ventilatie. Hierbij worden volumestromen, (inregel)drukken, mediumsnelheden en dergelijke berekend. Alle mogelijke leidingmaterialen zijn hierbij denkbaar.

Programma's waarmee we werken

Voor alle technische berekeningen maken wij gebruik van de rekenprogramma’s van Vabi Software uit Delft. Gebouwberekeningen maken we met Vabi Elements en stromingsberekeningen met Vabi Uniforme Omgeving.


Rapportage van de resultaten zijn in Word, Excel en als pdf-bestand. Wij stellen altijd de bronbestanden beschikbaar, zodat u zelf ook de berekeningen kunt uitbouwen of onderhouden bij (kleine) aanpassingen. Iedere berekening vraagt om specifieke invoergegevens en uitgangspunten. In dit bestand kunt u de benodigde gegevens per berekening vinden.

Download het bestand 'gegevens berekeningen'